O, te-nsenină, întuneric rece…

                        O, te-nsenină, întuneric rece

                        Al vremii. înfloreşte-n neagra-ţi

                        Speluncă umedă ca ebenul cel topit,

                        Fă ca să strălucească pe-acea cale

Citește mai mult

O, de-ai şti cum şoapta ta divină

                        O, de-ai şti cum şoapta ta divină

                        Deschide-al visurilor labirint,

                        Că ce văd eu în privirea-ţi senină

                        N-a văzut nimeni, nimeni pe pământ.

Citește mai mult

O, adevăr sublime…

                        O, adevăr sublime – o, tinichea şi paie!

                        O, poezie mândră – o, buiguit nerod!

                        Istorie spirată – minciună şi bătaie,

                        Amor ceresc şi dulce – a mocoşilor plod.

Citește mai mult

O, chilia mea sărmană…

                        O, chilia mea sărmană,

                        Cu negritul, tristul zid,

                        Dacă n-aţi fi voi în lume,

                        Aş fi stat să mă ucid.

Citește mai mult

O, înţelepciune ai aripi de ceară!

                        Ce mâni subţiri s-apucă de perdele

                        Şi într-o parte timide le trag!

                        În umbra dulce, după vechi zăbrele

                        Suspină gură-n gură, drag cu drag.

Citește mai mult

O, stingă-se a vieţii…

                        O, stingă-se a vieţii fumegătoare faclă,

                        Să aflu căpătâiul cel mult dorit în raclă!

                        N-aflai loc unde capul în lume să mi-l pun,

                        Căci n-am avut tăria de-a fi nici rău, nici bun,

Citește mai mult

O, mamă…

                        O, mamă, dulce mamă, din negură de vremi

                        Pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi;

                        Deasupra criptei negre a sfântului mormânt

                        Se scutură salcâmii de toamnă şi de vânt,

Citește mai mult

Iubită dulce, o, mă lasă…

                        Iubită dulce, o, mă lasă

                        Să privesc faţa-ţi, ochiul tău ceresc,

                        Să mângâi păru-ţi d-aur, de mătase,

                        Privindu-te, de-amor să nebunesc!

Citește mai mult