Înger şi demon

                        Noaptea-n Doma întristată, prin lumini îngălbenite

                        A făcliilor de ceară care ard lângă altare –

                        Pe când bolta-n fundul Domei stă întunecoasă, mare,

                        Nepătrunsă de-ochii roşii de pe mucuri ostenite,

Citește mai mult