Împărat şi proletar

                        Pe bănci de lemn, în scunda tavernă mohorâtă,

                        Unde pătrunde ziua printre fereşti murdare,

                        Pe lângă mese lunge, stătea posomorâtă,

                        Cu feţe-ntunecoase, o ceată pribegită,

Citește mai mult