Furtuna primăverii

                        Precum aduce-n sârg cu sine

                        Spre ţara de unde-a fost gonit

                        Un rege-n furie-oştiri străine,

                        Aşa vedeam un vânt grăbit

Continuă lectura „Furtuna primăverii”

Graiul neamului

                        Fie-a voastră-ntreagă ţară,

                        Şi de cereţi, vă mai dăm,

                        Numai daţi-ne voi graiul

                        Neamului şi se sculară

Continuă lectura „Graiul neamului”

La paşti

                        Prin pomi e ciripit şi cânt,

                        Văzduhu-i plin de-un roşu soare,

                        Şi sălciile-n albă floare

                        E pace-n cer şi pe pământ.

Continuă lectura „La paşti”

Fatma

                        În faptul dimineţii, prin parc, îngândurată,

                        Se plimbă visătoare Fatma, frumoasă fată

                        A marelui Ben-Omar, califul din Bagdad

                        Iar tinerele-i plete de peste umeri cad

Continuă lectura „Fatma”

Calul dracului

                        Iarăşi ea!

                        Îi văd ochii şi guriţa –

                        A deschis încet portiţa

                        Şi ivită stă de-abia,

Continuă lectura „Calul dracului”

Păstoriţa

                        Umbre mari răsar pe cale,

                        Ziua moare după culmi;

                        De pe coastă, pe sub ulmi,

                        Se scoboară mieii-n vale.

Continuă lectura „Păstoriţa”

Seara

                        Ai durat prin aer punte

                        Din fâşii de foc: te-ai dus

                        Tot mai sus şi tot mai sus

                        Stai acum pe-un vârf de munte

Continuă lectura „Seara”

În muzeu

                        Iar ulciorul mi-a vorbit,

                        Vrând, se vede, să mă mustre:

                        În colibele lacustre,

                        Stând pe scaunul cioplit

Continuă lectura „În muzeu”

Pe Tâmpa

                        Un nor ivit de cătr-apus

                        Se urcă-n sus

                        Plutind încet spre miazănoapte

                        Iar umbra lui prin văi căzând

Continuă lectura „Pe Tâmpa”

Fragment epic

                        Iar pe lumea cealaltă scoborând acum flăcăii

                        Cei căzuţi la Vid pe dealuri şi pe şesuri la Vidin,

                        Câţi sosesc pe rând în stoluri, adunaţi în gura văii

                        Stau s-aştepte alte gloate câte se vedeau că vin.

Continuă lectura „Fragment epic”