În vremi demult trecute…

                        În vremi demult trecute, când stelele din ceruri

                        Erau copile albe cu părul blond şi des

                        Şi coborând pe rază ţara lor de misteruri

                        În marea cea albastră se cufundau ades;

Continuă lectura „În vremi demult trecute…”

Ondina

                        L-al orelor zilei şirag râzător

                        Se-nşir cele negre şi mute

                        Ce poartă în suflet mistere de-amor

                        Pălite, sublime, tăcute

Continuă lectura „Ondina”

Mortua est!

                        Făclie de veghe pe umezi morminte,

                        Un sunet de clopot în orele sfinte,

                        Un vis ce îşi moaie aripa-n amar,

                        Astfel ai trecut de al lumii hotar.

Continuă lectura „Mortua est!”

Când crivăţul cu iarna…

                        Când crivăţul cu iarna din nord vine în spate

                        Şi mătură cu-aripa-i câmpii întinse late,

                        Când lanuri de-argint luciu pe ţară se aştern,

                        Vânturi scutur aripi, zăpadă norii cern…

Continuă lectura „Când crivăţul cu iarna…”

Dumnezeu şi om

                        Cărţii vechi, roase de molii, cu păreţii afumaţi,

                        I-am deschis unsele pagini, cu-a lor litere bătrâne.

                        Strâmbe ca gândirea oarbă unor secole străine.

                        Triste ca aerul bolnav de sub murii afundaţi.

Continuă lectura „Dumnezeu şi om”