La mormântul lui Aron Pumnul

                        Îmbracă-te în doliu, frumoasă Bucovină,

                        Cu cipru verde-ncinge antică fruntea ta;

                        C-acuma din pleiada-ţi auroasă şi senină

                        Se stinse un luceafăr, se stinse o lumină,

Citește mai mult

În vremi demult trecute…

                        În vremi demult trecute, când stelele din ceruri

                        Erau copile albe cu părul blond şi des

                        Şi coborând pe rază ţara lor de misteruri

                        În marea cea albastră se cufundau ades;

Citește mai mult

Mortua est!

                        Făclie de veghe pe umezi morminte,

                        Un sunet de clopot în orele sfinte,

                        Un vis ce îşi moaie aripa-n amar,

                        Astfel ai trecut de al lumii hotar.

Citește mai mult

Când crivăţul cu iarna…

                        Când crivăţul cu iarna din nord vine în spate

                        Şi mătură cu-aripa-i câmpii întinse late,

                        Când lanuri de-argint luciu pe ţară se aştern,

                        Vânturi scutur aripi, zăpadă norii cern…

Citește mai mult

Dumnezeu şi om

                        Cărţii vechi, roase de molii, cu păreţii afumaţi,

                        I-am deschis unsele pagini, cu-a lor litere bătrâne.

                        Strâmbe ca gândirea oarbă unor secole străine.

                        Triste ca aerul bolnav de sub murii afundaţi.

Citește mai mult