Ex ossibus ultor!

                        A fost un tânăr împărat –

                        De la mişei a smuls averea

                        Şi-a smuls de la tirani puterea

                        Şi mulţi nebuni a spânzurat.

Continuă lectura „Ex ossibus ultor!”

Recrutul

                        Eu o las în sama ta –

                        Am să plec! şi parcă-mi moare

                        Inima, se rupe-n mine!

                        Nu de voi, tu ştii de cine!

Continuă lectura „Recrutul”

Scara

                        Am găsit-o ieri în prun,

                        Dar să nu grăbiţi ocara!

                        I-am luat în pripă scara.

                        Ea mă-njură: Eşti nebun?

Continuă lectura „Scara”

Ideal

                        Venise fata de-mpărat

                        Cu alte fete pe-nserat

                        S-aducă apă din izvor

                        Din zări un tânăr călător,

Continuă lectura „Ideal”

Faptul zilei

                        Ca lacrima-i limpede cerul

                        Şi-aproape de ziuă. Frumos

                        Stă-n mijlocul bolţii Oierul,

                        Luceafăru-i gata s-apună,

Continuă lectura „Faptul zilei”

Imnul studenţilor

                        Cântăm libertatea şi numele sfânt

                        Al ţării străvechi şi-al acestui pământ!

                        Iubirii de neam, ce de-a pururi ne-a fost

                        O pavăză-n lupte şi-n pace-adăpost

Continuă lectura „Imnul studenţilor”

Profeţie

                        Caligenes sfârşeşte moşia de arat;

                        O seamănă. Pe urmă roman adevărat

                        Dă goană-n urbea Romei să-ntrebe toţi augurii

                        Că da-vor zeii nobili rod bun semănăturii?

Continuă lectura „Profeţie”

Osman-paşa

                        Acum te cutremuri! Cunoşti

                        Că drumul ţi-e în marginea gropii.

                        Degeaba te-azvârli şi te-apropii

                        Cu vuiet şi tropot de oşti.

Continuă lectura „Osman-paşa”

Baladă

                        Sunt eu de vină, mamă,

                        Sunt eu de vin-acum?

                        El m-a întâlnit odată

                        În zori de zi pe drum;

Continuă lectura „Baladă”