Traduceri şi adaptări

                        Dulce cu corp de omăt înecat în păru-i de aur,

                        Venera zace murind – cine o va moşteni?

                        Ah, în două părţi deopotrivă-mpărţi bogăţia-i –

                        Ţie: frumseţe ş-amor; mie: durere şi dor.

Continuă lectura „Traduceri şi adaptări”

Pierdută pentru mine, zâmbind prin lume treci!

                        Pierdută pentru mine, zâmbind prin lume treci!

                        Şi eu să-mi ştiu osânda… să te iubesc în veci,

                        În veci dup-a ta umbră eu braţele să-ntind,

                        De-a genelor mişcare nădejdea să mi-o prind,

Continuă lectura „Pierdută pentru mine, zâmbind prin lume treci!”

Cântec vechi

                        Vino, scumpă, de priveşte

                        Dorul tău cum mă munceşte.

                        Nici defel cum nu mă lasă

                        Nici să intru seara-n casă,

Continuă lectura „Cântec vechi”

Albumul

                        Albumul? Bal mascat cu lume multă,

                        În care toţi pe sus îşi poartă nasul,

                        Disimulându-şi mutra, gândul, glasul…

                        Cu toţi vorbesc şi nimeni nu ascultă.

Continuă lectura „Albumul”

Foaia veştedă

                        Vântu-o foaie vestejită

                        Mi-au adus mişcând fereastra –

                        Este moartea ce-mi trimite

                        Fără plic scrisoarea-aceasta.

Continuă lectura „Foaia veştedă”

Din Halima

                        Harun-al-Raşid prin Bagdad adese

                        Tiptil pe uliţe cu vizirul iese,

                        Pe când prin frunza verde de platane

                        Seninul nopţii luminos se ţese.

Continuă lectura „Din Halima”