Moş bătrân

                        Na păcatul! ce văzui

                        Pe colnic, lângă Vaslui?

                        Fată mare, moş bătrân

                        Cerând fetei măr din sân!

Continuă lectura „Moş bătrân”

Furtuna primăverii

                        Precum aduce-n sârg cu sine

                        Spre ţara de unde-a fost gonit

                        Un rege-n furie-oştiri străine,

                        Aşa vedeam un vânt grăbit

Continuă lectura „Furtuna primăverii”

Graiul neamului

                        Fie-a voastră-ntreagă ţară,

                        Şi de cereţi, vă mai dăm,

                        Numai daţi-ne voi graiul

                        Neamului şi se sculară

Continuă lectura „Graiul neamului”

La paşti

                        Prin pomi e ciripit şi cânt,

                        Văzduhu-i plin de-un roşu soare,

                        Şi sălciile-n albă floare

                        E pace-n cer şi pe pământ.

Continuă lectura „La paşti”

Fatma

                        În faptul dimineţii, prin parc, îngândurată,

                        Se plimbă visătoare Fatma, frumoasă fată

                        A marelui Ben-Omar, califul din Bagdad

                        Iar tinerele-i plete de peste umeri cad

Continuă lectura „Fatma”

Calul dracului

                        Iarăşi ea!

                        Îi văd ochii şi guriţa –

                        A deschis încet portiţa

                        Şi ivită stă de-abia,

Continuă lectura „Calul dracului”

Păstoriţa

                        Umbre mari răsar pe cale,

                        Ziua moare după culmi;

                        De pe coastă, pe sub ulmi,

                        Se scoboară mieii-n vale.

Continuă lectura „Păstoriţa”

Seara

                        Ai durat prin aer punte

                        Din fâşii de foc: te-ai dus

                        Tot mai sus şi tot mai sus

                        Stai acum pe-un vârf de munte

Continuă lectura „Seara”

În muzeu

                        Iar ulciorul mi-a vorbit,

                        Vrând, se vede, să mă mustre:

                        În colibele lacustre,

                        Stând pe scaunul cioplit

Continuă lectura „În muzeu”

Pe Tâmpa

                        Un nor ivit de cătr-apus

                        Se urcă-n sus

                        Plutind încet spre miazănoapte

                        Iar umbra lui prin văi căzând

Continuă lectura „Pe Tâmpa”