Sara pe deal

                        Sara pe deal buciumul sună cu jale,

                        Turmele-l urc, stele le scapără-n cale,

                        Apele plâng, clar izvorând în fântâne;

                        Sub un salcâm, dragă, m-aştepţi tu pe mine.

Citește mai mult

Atât de fragedă…

                        Atât de fragedă, te-asemeni

                        Cu floarea albă de cireş,

                        Şi ca un înger dintre oameni

                        În calea vieţii mele ieşi.

Citește mai mult

De-or trece anii…

                        De-or trece anii cum trecură,

                        Ea tot mai mult îmi va plăcea,

                        Pentru că-n toat-a ei făptură

                        E-un „nu ştiu cum” ş-un „nu ştiu ce”.

Citește mai mult

Din valurile vremii…

                        Din valurile vremii, iubita mea, răsari

                        Cu braţele de marmură, cu părul lung, bălai –

                        Şi faţa străvezie ca faţa albei ceri –

                        Slăbită e de umbra duioaselor dureri!

Citește mai mult

Un imn preasfintei gramatice

                        Te salut pe tine, – articol cauzal şi omogen,

                        Indirect contras în fraza cu subiectul epicen!

                        Voi, interjecţiuni concrete şi-optative principale,

                        Rădăcini prin apoziţii singular adjectivale,

Citește mai mult

Fiind băiet păduri cutreieram

 

                        Fiind băiet păduri cutreieram

                        Şi mă culcam ades lângă izvor,

                        Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam

                        S-aud cum apa sună-ncetişor:

Citește mai mult

Somnoroase păsărele

                        Somnoroase păsărele

                        Pe la cuiburi se adună,

                        Se ascund în rămurele –

                        Noapte bună!

 

                        Doar izvoarele suspină,

                        Pe când codrul negru tace;

                        Dorm şi florile-n grădină –

                        Dormi în pace!

 

Citește mai mult

Criticilor mei

                        Multe flori sunt, dar puţine

                        Rod în lume o să poarte,

                        Toate bat la poarta vieţii,

                        Dar se scutur multe moarte.

 

                        E uşor a scrie versuri

                        Când nimic nu ai a spune,

                        Înşirând cuvinte goale

                        Ce din coadă au să sune.

 

Citește mai mult