Singurătate

                        Cu perdelele lăsate,

                        Şed la masa mea de brad,

                        Focul pâlpâie în sobă,

                        Iară eu pe gânduri cad.

 

                        Stoluri, stoluri trec prin minte

                        Dulci iluzii. Amintiri

                        Ţârâiesc încet ca greieri

                        Printre negre, vechi zidiri,

 

                        Sau cad grele, mângâioase

                        Şi se sfarmă-n suflet trist,

                        Cum în picuri cade ceara

                        La picioarele lui Crist.

 

                        În odaie prin unghere

                        S-a ţesut păinjeniş

                        Şi prin cărţile în vravuri

                        Umblă şoarecii furiş.

 

                        În această dulce pace

                        Îmi ridic privirea-n pod

                        Şi ascult cum învelişul

                        De la cărţi ei mi le rod.

 

                        Ah! de câte ori voit-am

                        Ca să spânzur lira-n cui

                        Şi un capăt poeziei

                        Şi pustiului să pui!

 

                        Dar atuncea, greieri, şoareci,

                        Cu uşor-măruntul mers,

                        Readuc melancolia-mi,

                        Iară ea se face vers.

 

                        Câteodată… prea arare…

                        A târziu când arde lampa,

                        Inima din loc îmi sare

                        Când aud că sună cleampa…

 

                        Este Ea. Deşarta casă

                        Dintr-o dată-mi pare plină,

                        În privazul negru-al vieţii-mi

                        E-o icoană de lumină.

 

                        Şi mi-i ciudă cum de vremea

                        Să mai treacă se îndură,

                        Când eu stau şoptind cu draga

                        Mână-n mână, gură-n gură.

Lasă un comentariu