Noapte de vară

                        Zările, de farmec pline,

                        Strălucesc în luminiş;

                        Zboară mierlele-n tufiş

                        Şi din codri noaptea vine

                        Pe furiş.

 

                        Care cu poveri de muncă

                        Vin încet şi scârţâind;

                        Turmele s-aud mugind,

                        Şi flăcăii vin pe luncă

                        Hăulind.

 

                        Cu cofiţa, pe-ndelete,

                        Vin neveste de la râu;

                        Şi, cu poala prinsă-n brâu,

                        Vin cântând în stoluri fete

                        De la grâu.

 

                        De la gârlă-n pâlcuri dese

                        Zgomotoşi copiii vin;

                        Satul e de vuiet plin;

                        Fumul alb alene iese

                        Din cămin.

 

                        Dar din ce în ce s-alină

                        Toate zgomotele-n sat,

                        Muncitorii s-au culcat.

                        Liniştea-i acum deplină

                        Şi-a înnoptat.

 

                        Focul e-nvelit pe vatră,

                        Iar opaiţele-au murit,

                        Şi prin satul adormit

                        Doar vrun câine-n somn mai latră

                        Răguşit.

 

                        Iat-o! Plină, despre munte

                        Iese luna din brădet

                        Şi se nalţă, încet-încet,

                        Gânditoare ca o frunte

                        De poet.

 

                        Ca un glas domol de clopot

                        Sună codrii mari de brad;

                        Ritmic valurile cad,

                        Cum se zbate-n dulce ropot

                        Apa-n vad.

 

                        Dintr-un timp şi vântul tace;

                        Satul doarme ca-n mormânt

                        Totu-i plin de duhul sfânt:

                        Linişte-n văzduh şi pace

                        Pe pământ.

 

                        Numai dorul mai colindă,

                        Dorul tânăr şi pribeag.

                        Tainic se întâlneşte-n prag,

                        Dor cu dor să se cuprindă,

                        Drag cu drag.

Lasă un comentariu