Dragoste adevărată

                        Dragoste adevărată

                        De fecioară prea curată;

                        Tânără-ntineritoare,

                        Dragoste de fată mare;

                        Însă plină-i de durere

                        Dragostea cea de muiere,

                        De durere şi de haz,

                        De dulceaţă şi necaz;

                        Îndărătnică şi dragă

                        Cată ceartă ziua-ntreagă,

                        Iară seara se împacă,

                        Că tot ţie va să-ţi placă;

                        Dragostea de la muieri

                        E cu sare şi piperi,

                        Nu-i lihnită şi dulceagă,

                        Zi cu zi în foc te bagă,

                        E războinică, fierbinte

                        Şi cu capul fără minte;

                        Dragostea de la muiere

                        E ca fagurul de miere,

                        Dar un fagur pipărat,

                        Dulce când e supărat,

                        Că-i răstită şi cu toane,

                        Nedusă pe la icoane;

                        Ochii negri amândoi

                        Îţi dau pururea război,

                        Gura cea cu zâmbetele,

                        Tare-ţi poartă sâmbetele

                        Ş-acel drac cu mâni subţiri

                        Cu mânie în priviri

                        Tot mai scump pe zi ce merge…

Lasă un comentariu