Aducând cântări mulţime

                        Aducând cântări mulţime

                        Şi mai bune şi mai rele,

                        Mă întreb cu îndoială

                        Cine caută la ele?

 

                        Cată cei ce noaptea, ziua

                        Îşi muncesc sărmana minte –

                        Plebea multe ştiutoare

                        Pentru pâine, pentru linte?

 

                        Sau cei ce păzesc cântarul

                        A dreptăţii, dragă Doamne,

                        Ce la domni sărută mâna

                        Ş-altceva încă la doamne?

 

                        Sau acei care-şi pun osul

                        Carul statului de-l mişcă?

                        Ah, prea ştii mai dinainte

                        Tot ce-i doare şi ce-i pişcă.

 

                        Eu nu pot să le dau lefuri,

                        Nici onoruri, nici pensiune.

                        Nu-s în stare nici să judec

                        Merite pentru naţiune.

 

                        Toţi acei ce-n astă lume

                        Vor ceva… mă lese-n pace,

                        Eu nu voi nimic, nimica,

                        Decât pace, pace, pace.

 

                        Şi de-or trece pe-aste şiruri

                        Ochii cei cuminţi de fată

                        Sau a junelui privire

                        De visare îngrecată,

 

                        De vor trece într-o viaţă

                        Doruri multe-ndefinite:

                        Or privi sub flori albastre

                        Aste pagine citite

 

                        Şi dureri scânteietoare

                        Şi tablouri înfocate

                        Vor pătrunde tremurânde

                        Aste suflete curate.

 

                        Da, la voi se-ndreaptă cartea-mi,

                        La voi inimi cu aripe.

                        Ah! lăsaţi ca să vă ducă

                        Pe-altă lume-n două clipe.

Lasă un comentariu