Educatie copii - Totul pentru educatia copiilor dumneavoastra! Portal educatie copii Educatie parinti Forum EducatieCopii Forum Educatie Parinti Magazin Educatie Copii Informatii utile Educatie copii
spacerspacer
spacer spacer   spacer
Activitati educationale pentru copii Consiliere vocationala Educatie Copii Consiliere educationala Educatia liceanului Educatia solarului Educatia prescolarului Educatia copilului mic Teoria educatiei Noutati!
Educatie Copii Home Page
Limba si comunicare Matematica pentru copiiStiinte ale naturii: biologie, zoologie, anatomie Informatica pentru copiiIstorie, educatie civica, bune maniere, religie Arte - muzica, desen si pictura pentru copii
spacer

Principalii factori care determina reusita scolara la elevii de liceu

Reusita scolara la elevii de liceu Reusita scolara presupune dezvoltarea aptitudilor, inteligentei si spiritului practic aplicativ si experimental al acestora.Asupra personalitatii adolescentului actioneaza factori care pot influienta reusita scolara, fie ca acestia sunt factori externi : pedagogici, socio-culturali fie factori interni: biologici si psihologici.

Orientarea scolara reprezinta ansamblul actiunilor optionale si consultative realizate prin modalitati pedagogice, generale si speciale, subordonate, din punctul de vedere al continutului, dimensiunii tehnologice/aplicative a educatiei, iar din perspectiva metodologica activitatii de asistenta psihopedagogica si sociala a cadrelor didactice, elevilor si parintilor, proiectata la nivelul sistemului de învatamint, în vederea unor optiuni corecte scolare.Pe linga rolurile generale ale unui consilier (consiliere individuala, consiliere de grup, training, consultanta si dezvoltare organizationala), consilierul scolar mai este pregatit sa desfasoare activitati de evaluare, asistenta în cariera, plasament, prevenire a problemelor de dezvoltare.Un rol important în remarcarea reusitei scolare îl joaca si cadrele didactice care trebuie sa cunoasca potentialele elevului e liceu, sa le forteze daca considera ca este cazul pentru a fi evidentiate ca functionabile angajindu-le în activitati de învatare.Dezvoltarea personalitatii elevului de liceu, în vederea reusitei scolare, este un proces de lunga durata, cu numeroase determinari obiective si subiective.Foarte important pentru reusita scolara este prevenirea esecului scolar, care presupune interventia întemeiata pe cunoasterea eventualelor cauze care ar putea genera nereusita în activitatea de învatare.Din acest punct de vedere, reusita scolara este considerata ca o rezultanta a confluientei tuturor factorilor implicati în activitatea de învatare.Principalii factori implicati si cu responsabilitati în consiliere si orientare scolara sunt: scoala, familia, mass-media, alte institutii specializate si personalitatea elevuluiPutem desprinde 2 categorii de factori:
cei care se refera la geneza, organizarea si administrarea solicitarilor obiective (factori socio-pedagogici)
- variabilele personalitatii elevului de liceu implicate în procesul de învatamint (factorii bio-psihologici).
Factorii socio-pedagogici
>Acesti factori se refera la structura institutionala a învatamintului, sunt familiali si angrenati în organizarea pedagogica a procesului de învatare, depinyind de activitatea profesorului.
Familia
> poate fi inclusa în categoria factorilor socio-pedagogici. Rolul familiei în dezvoltarea psihosomatica aelevului este hotaritor. Familia exercita o influenta puternica asupra optiunilor scolare si profesionale atit prin transferul unor modele ale parintilor catre urmasi, cit si prin proiectia unor ambitii, neîmpliniri catre acestia. Valentele educative ale familiei sunt o expresie directa a mediului familial, considerat ca rezultat al unei sinteze unice a tuturor relatiilor care se stabilesc intre membrii sai.Climatul familial ca factor al procesului scolar, contribuie la formarea atitudinii elevului fata de scoala, în general, si fata de anvatatura, în special.D.F. Swift constata ca ‘’ în sfera educationala atitudinile parintilor fata de situtia si viitoarea ocupatie a copiilor lor,împreuna cu nivelele de încurajare pe care ei le ofera muncii scolare, se afla intr-o legatura semnificativa cu performantele lor’’.Prin regimul de viata pe care parintii îl impun si îl controleaza, se contribuie la formarea unui stil individual de munca si a unor trasaturi de caracter necesare înlaturarii dificultatilor în activitatea de învatare.Indiferent de virsta liceenilor familia poate avea o influenta asupra lor. Influenta familiei începe de timpuriu, la elevii de liceu, înca din clasa a IX-a, actioneza permanent si se poate baza pe argumente neprofesionale, dar în mare parte, convingatoare.Influienta familiei asupra elevului de liceu în evidentieirea reusitei scolare, este necesar sa fie valorificata si de catre institutiile de învatamint.>Factorii pedagogiciFactorii pedagogici reprezinta conditiile externe care actioneaza prin intermediul conditiilor interne, determinind dezvoltarea psihica si comportamentala a elevilor de liceu.
>Scoala>joaca un rol esential atit prin structurile sale, ciclurile si tipurile de programe, cit si prin diversitatea obiectelor de învatamint, a ariilor curriculare, a actiunilor specifice de orientare scolara si profesionala (ore de dirigentie, activitatea consilierilor si psihopedagogilor).Cerintele programelor scolare, pregatirea psihologica si cea de specialitate a profesorilor, modul cum stabilesc si realizeaza obiectivele formativ-educationale la fiecare lectie ocupa un loc foarte important în evidentierea reusitei scolarela elevii de liceu. În cadrul factorilor pedagogici se evidentiaza metodele si mijloacele de învatamînt, tehnicile de munca intelectuala utilizate de elevii de liceu, modul de organizare a programelor scolare si a activitatii de predare-învatare si evaluarea permanenta a randamentului scolar, frecventa elevilor la ore, supravegherea lor, e.t.c.Instruirea pedagogica a alevilor de liceu, eficienta in evidentierea reusitei scolare, este necesar sa se efectueze neintrerupt în toate clasele de liceu, deoarece impreuna cu îmbogatirea cunostiintelor se dezvolta si priceperile intelectuale, metode de învatare. În cazul fiecarui an scolar este necesara planificarea justitioasa a muncii independente a elevului. Aceasta vizeaza mai multe aspecte:-modul în care se iau notitele, modul de intocmire a unui plan, a unei lucrari, conspect, modul în care se extrag ideile principale, lucrul cu manualul sau alte carti, modul de utilizare a mijloacelor auxiliare (carti, dictionare, atlase, e.t.c.).-programarea munci si individualizarea ei, date de cerintele fundamentale ale unui regim correct si rational de munca (studiu), criteriile de adaptare la acest regim, la particularitatile fiecarui elev de liceu, în functie de posibilitatile lui intelectuale, de gradul de dificultate al disciplinei de învatamînt.-metode si procedee pentru depasirea dificultatilor în studiul problemelor complexe.-metode si procedee de autoverificare, teste, lucrari de control sau expuneri independente.-metode de recapitulare si consolidare sistematica a cunostiintelor însusite prin procedee de utilizare frecventa si eficienta a repetitiei.Factorii socio-culturaliRandamentul scolar este dat de relatia elev-profesor, familie, climatul familial, grupul de prieteni, colectivul clasei, nivelul de aspiratie al parintilor fata de ei, regimul de lucru si odihna, atitutninea parintilor fata de rezultatele copiilor lor.De asemenea,>
Mass-media
>, prin programele sale educative, prin prezentarea diverselor tipuri de scoli si specializari etc., se înscrie în ansamblul factorilor implicati în orientarea scolara si profesionala.Mediul ambient din familie, are un rol foarte mare in reusita scolara a elevilor. Existenta unui mediu propice dezvoltarii scolare si intelectuale a elevului (existenta unei armonii în familie, lipsa certurilor, asigurarea de mijloacelor necesare dezvoltarii elevului de liceu, incurajarea si sprijinirea acestuia de catre membrii familiei în vederea obtinerii de performante atit scolarea cit si extrascolare).Cultura extrascolara are de asemenea un rol foarte important în reusita scolara. Incurajarea elevilor de catre parinti in vederea participarii la activitatati sportive, de voluntariat, activitati culturale poate ajuta la dezvoltarea psihica si intelectuala a elevului de liceu, cresterea responsabilitatii, a stimei de sine, dezvoltarea de comportamente prosociale, e.t.c.
Factori bio-psihologici
>Dezvoltarea fizica are influenta asupra dezvoltarii scolare. Este vorba de: statura, greutate, forta musculara, maturitate fizica, e.t.c.Anomaliile si dereglarile în dezvoltarea fizica favorizeaza instalarea starii de oboseala cu repercursiuni mai mult sau mai putin grave asupra dezvoltarii intelectuale a elevilor de liceu.Starea de sanatate a elevilor este de asemnea strins legata de puterea de munca si de rezistenta acestora la efort. Echilibrul fiziologic este dat de modul în care se manifesta functiile vitale ale organismului: metabolismul, glandele endocrine, respiratia, circulatia, starea generala a sistemului nervos, e.t.c.Eventualele ‘’fragilitati fiziologice’’ se pot exprima prin tulburari senzuale ca: acuitate vizuala, auditiva, stari nervoase, perturbari legate de somn, vor putea influienta activitatea de învatare a oricarui elev în sens pozitiv sau negative. Pot interveni reducerea capacitatilor de mobilizare si concentrare. Factorii biologici ai reusitei scolare, constituie premizele dezvoltarii psigice.>Factirii psihologiciInteligenta (factorii intelectuali). Reusita scolara presupune un anumit nivel al dezvoltarii si functionarii lor. Învatarea presupune formarea si dezvoltarea de capacitati cognitive, psihomotorii si affective (gindire, imaginatie, limbaj, memorie, atentie, s.a.). Particularitatile intelectuale sunt premise si consecinte ale activitatii de învatare.>Inteligenta> ocupa un rol foarte important în factorii intelectuali ai reusitei scolare, deoarece asigura individului posibilitateta adaptarii noi, imediate, neprevazute prin anticiparea solutiilor cele mai potrivite pe baza restructurarii întregului cimp mintal si a experientei învatate anterior de levul de liceu.>Memoria>este indispensabila inteligentei pentru stocarea experientei anterioare si reactualizarea ei, în functie de cerintele situatiei respective.Specificul activitatii scolare a impus termenul de inteligenta scolara sau aptitudine scolaraDin punct de vedere functional, inteligenta scolara faciliteaza adaptarea elevilor la situatiile problematice din scoala prin asimilarea cunostiintelor care I se adreseaza si prin acomodarea la aceste cerinte.Ca activitate organizata, cu rol important în evidentierea succesului la elevii de liceu, învatarea de tip scolar declanseaza un complex de modificari în cadrul diferitelor componente structurale ale aptitudinilor scolare.Orice proces cognitiv are implicatii emotionale si orice emotie noua se leaga de un continut cognitive.Dintre aceste procese cognitive se pot mentiona:-trebuinte de informatie-trebuinte de performanta-trebuinte de autorealizare s.a.Interesele cognitive se manifesta prin relatiile potitive de atractie si preferinta pentru semnificatia gnoseologica a informatiilor dintr+un anumit domeniu.Aceste motive cognitive pot fi întregite de altele, cum ar fi:-dorinta de a obtine note bune-motivatia de prestigiu-motivatia de statutUn rol important în evidentierea reusitei la elevii de liceu îl au factorii afectiv-atitudinali. Atitudinea fata de învatatura constituie un factor non-intelectual cu rol în reusita scolara si poate îmbraca forme de manifestare positive si/sau negative. Atitudinea pozitiva mobilizeaza resorturile interne ale personalitatii. Atitudinea negativa devlanseaza mecanisme de evitare sau refuz în îndeplinireea obligatiilor scolare.De asemenea, de natura intelectuala sunt factorii volitivi-caracter. Învatarea presupune efort pentru învingereea dificultatilor interne si externe: alegerea si fixarea scopurilor, invingerea tendintelor impulsare, depasirea conflictelor motivationale. Toate acestea solicita anumite trasaturi de character, precum si perseverenta, ambitie, stapinire de sine, spirit de initiativa independenta, e.t.c.Oricare dintre acesti factori actioneaza intr-o masura sau alta, contribuind la evidentierea reusitei scolare.>Rolul consilierii scolare în vederea obtinerii reusitei scolare>Scopul> fundamental al consilierii educationale/scolare îl reprezinta asigurarea unei functionari optime a individului sau grupului, scop care se poate atinge prin împlinirea obiectivelor consilierii: promovarea sanatatii si a starii de bine; dezvoltare personala; preventie.Consilierea în vederea unei corecte orientari scolare (dar si profesionale) are obiective si functii specializate bine definite:-consilierea elevilor, profesorilor si parintilor are în vedere elemente de examinare psihologica si psihosociala a elevilor în general, si a elevilor-problema în special, aspecte ale adaptarii acestora la mediul scolar, familial si informal, prevenirea si rezolvarea cazurilor de esec si abandon scolar, orientarea scolara si profesionala a elevilor, adaptarea în scoala-familie-comunitate;-cunoastea si autocunoasterea personalitatii elevilor, în vederea corelatiei cit mai eficiente între posibilitati-aspiratii si cerinte socioprofesionale; stimularea elevilor capabili de performante superioare sa opteze pentru domenii profesionale sau indrumarea spre institutii universitare în concordanta cu aptitudinile speciale de care dispun etc.;-educarea elevilor în vederea unor optiuni scolare si profesionale corecte si realiste; facilitarea perceperii categoriilor socioprofesionale si de apreciere a situatiilor reale de munca, de respect pentru fiecare domeniu de activitate;-corectarea optiunilor formulate eronat, reorientarea prin consiliere;-proiectarea masurilor specifice pentru optimizarea activitatilor educative.
METODE SI TEHNICI UTILIZATE ÎN CONSILIEREÎn lucrul cu elevii de liceu în vederea consilierii acestora pentru obtinerea reusitei scolare sau pentru prevenireea esecului scolar, se pot utilize metode si tehnici diverse: pentru determinarea tipului de personalitate al elevului de liceu, metode de autocunoastere a personalitatii, metode de informare si documentare, interviul, deybateri cu copii, studii de caz, jocuri de rol, e.t.c.
>Printre principalele metode utilizate în consilierea educationala a elevilor de liceu putem enumera: 1)>Metode de autocunoastere a personalitatii>:- autocaracterizare – structurata de catre consilierul scolar si realizata cu sprijinul logistic si metodic al acesteia, mai cu seama în ceea ce priveste utilizarea corecta a unor instrumente precum testele, portofoliile, referintele etc;- autoevaluarea – potrivit unor baremuri si criterii de performanta cu ajutorul unor tehnici cit mai obiective.
2)>Metode de consiliere propriu-zisa (de sfatuire)> prin:- dezbateri pe probleme de orientare si consiliere, avind drept obiectiv fie clarificarea optiunilor si atitudinilor participantilor, fie analiza avantajelor sau dezavantajelor în alegerea unei variante de rute socioprofesionale si scolare; clarificarea unor întrebari ale tinerilor, vizavi de evolutia în cariera;- studiul de caz , metoda situatiei („case-study”) a incidentului critic, ce determina analiza situatiei, stabilirea unor variante de decizie a factorilor favorizanti sau defavorizanti pentru fiecare varianta, precum si masurile corespunzatoare de aplicare a deciziei optime;- jocuri de rol în care sa se analizeze avantajele si dezavantazele reusitei scolare/ esecului scolar, absenteismului si/sau abandonului si pe de alta parte a frecventarii scolare si a unei bune reputatii, precum si simularea unei situatii în care pot fi axate probleme precum problematica orientarii scolare si profesionale;- interviul: menit sa clarifice problematica pe care se va axa consilierea sau chiar exersarea pentru interviul real prilejuit de angajare.3)>Metode de informare si documentare>, de marketing personal asupra pietei muncii si asupra unitatilor de învatamint superior conforme cu aspuratiile profesionale ale elevilor de liceu: - proiecte profesionale si/sau de cariera, care definesc politica proprie în constructia devenizarii si realizarii socio-profesionale; rutele scolare si profesionale, competentele si nivelurile de performanta cerute de viitoarele profesii, oportunitati de cariera etc.;- tirguri ale fortei de munca – prin care vin în contact cu ofertantii unor locuri posibile de munca, unde participa la interviuri etc.;- consultarea unor reviste de specialitate, a unor pliante de prezentare etc.;- vizionarea unor emisiuni TV, video-casete, prin care se prezinta diverse domenii profesionale, medii de munca;- consultarea unor pagini web, site-uri cuprinzind informatii utile referitoare la domeniile de activitate în care copilulu doreste sa profeseze/studieze;- consilierea în vederea elaborarii de CV-uri, scrisori de intentie care sa prezinte competentele solicitantului, interesele si motivatiile pentru locul de munca, eventuale proiecte.Consilierea educationala, asa cum ni se înfatiseaza ea astazi, este un fenomen social, mai mult decit o profesiune oarecare. Este probabil una dintre foarte putinele “meserii” care presupune un efort interdisciplinar si o viziune de ansamblu asupra persoanei copilului, elevul de astazi, adultul si specialistul de miine.

spacer
Povesti pentu copii Zeci de povesti pentru copii asortate cu imagini sugestive, doar pe educatiecopii.ro! Poezii pentru copii
Cele mai cautate poezii pentru copii, asortate cu imagini sugestive, doar pe educatiecopii.ro!
Imagini de colorat Sute de imagini de colorat, organizate pe categorii, doar pe educatiecopii.ro!
Contact Despre noi Harta site
spacer
spacerspacer

Educatie copii - Jocuri educative - Televiziunea copiilor - Jocuri online - Povesti - Poezii - Imagini de colorat - Download Informatii utile
Copyright ©2009, educatiecopii.ro

Smarty Web Director Redportal Web Directory Director web Director web  Director Web Romania - LinkWeb.ro - Adauga si site-ul tau Jocuri online - Roportal Valid XHTML 1.0 Transitional